Project Description

Hospodaříme v oblasti Nízkého Jeseníku s nadmořskou výškou přes 600 m.n.m.. Provozujeme jak rostlinnou, tak hlavně živočišnou výrobu a to chov masného skotu. Náš podnik je v režimu ekologického zemědělství.  S výstavbou přehradní nádrže Slezská Harta, se kterou sousedíme se výrazně změnily srážkové poměry v našem katastru. Vzcházení jařin, se proto stalo velmi komplikované. Se společnosti BioAktiv CZ jsme začali poprvé spolupracovat tuto sezónu. Důvod byl právě podpořit jařiny do startu vegetace a efektivní využití hnoje, kterého máme dostatek

Aplikovanou plodinou byla jarní pšenice a peluška jarní. Aplikováno bylo samostatně dle metodiky na začátku odnožování pšenice. Na společné kontrole se zástupcem společnosti 7.6. byl porost pšenice výrazně více zapojený, než jsme zvyklí z minulých let. Pšenice byla dobře odnožená a téměř zavřela plevely s čímž jsme velmi spokojeni. Celkový zdravotní stav byl velmi dobrý. Aplikovaný porost byl dobře založený s předpokladem kvalitního výnosu. 

S přípravkem PlantAktiv jsme spokojeni a budeme ho nadále používat. Je to pro nás cesta jak zlepšit ekonomiku rostlinné výroby v podmínkách ekologického zemědělství.