Project Description

Na podzim roku 2018 nás oslovil odborný poradce společnosti BioAktiv CZ s jejich přípravkem PlantAktiv pro rostliny.

Přípravek jsme na základě doporučení aplikovali na část ozimé pšenice a část vynechali pro kontrolu.

Při návštěvě na poli, roku 2019 na jaře, byl jasně patrný rozdíl, mezi porostem aplikovaným a porostem vynechaným. Pšenice aplikovaná přípravkem PlantAktiv byla o něco vyšší, měla bohatší kořenový systém s jemným vlášením a v neposlední řadě byla v lepším zdravotním stavu.

Očekáváme vyšší výnos při vyhodnocení ve žních. 

PLODINA/ODRŮDA:Pšenice ozimá/Elly
PŘEDPLODINA:Kukuřice silážní
AGROTECHNIKA:Orba
VÝŽIVA A HNOJENÍ:160 kg N, 2q NPK
APLIKACE PLANTAKTIVU:28.10.2019