Project Description

Ing. Oto Lipovský 

kraj Vysočina, okres Žďár nad Sázavou, 580 m n.m.

 

Přípravek PlantAktiv pro rostliny jsem letos na jaře aplikoval do porostu ozimé řepky, ječmene jarního, hrachu a máku. S odborným poradcem firmy BioAktiv CZ jsme se byli podívat začátkem května do porostů.

Porost ozimé řepky, do kterého byl aplikovaný přípravek PlantAktiv pro rostliny, byl viditelně vyrovnanější než porost bez aplikace. Tuto skutečnost vnímám jako pozitivní účinek pro rovnoměrnější dozrávání a následnou sklizeň.

Na části porostu ječmene jarního, kde byl aplikován PlantAktiv pro rostliny, byl znát rozdíl jak v hustotě kořenového systému, tak i na vyrovnanosti odnoží a částečně i na vývojové fázi rostlin. Takto nastartovaný porost dává předpoklad vysokého výnosu.

 

Plodina/Odrůdaječmen jarní / Overture
Agrotechnikahluboké kypření
Výživa a chemie1,65q Eurofertil TOP 45

1q UREAstabil

2,15q YaraBela SULFAN 

Aplikace PlantAktivu4.5. 2019

 

V Zlatkov dne 24.6. 2019

  1. Lipovský

Tel: 606 256 946