BioAktiv na Dni Zemědělce

BioAktiv CZ vás zve do svého výstavního stánku  na výstavě Den Zemědělce, která proběhne v obci Kámen ve dnech:

11. a 12.9.2019

Registrace

Těšíme se na setkání s Vámi a žádáme o potvrzení účasti v následujícím formuláři.

Registrace je zastavena

děkujeme, že jste se zúčastnili našich přednášek, bylo to úžasné.

Na výstavě Vám představíme nejen celou šíři našich podpůrných rostlinných přípravků, ale připravili jsme pro Vás zdarma i přednášky a individuální poradenství předních českých fytopatologů Ing. Karla Říhy a Ing. Ladislava Černého Ph.D., které Vám poskytnou cenné rady a doporučení pro péči o půdu a pěstování plodin.

Program přednášek BioAktiv:

středa 11. 9. 2019
 v 10:00, 12:00 a 14:00 hodin

– Ing. Karel Říha, přední český fytopatolog

Racionální a zisková výživa rostlin

  • Význam kyslíku v půdě
  • Význam aminokyselin (hydroxyprolin, prolin) a růstových hormonů (epin)
  • Důležitost mikro a makro prvků v rostlině
  • Efektivní vápnění
Ing. Karel Říha
patří k předním českým fytopatologům, vystudoval Vysokou školu zemědělskou v Praze se specializací na fytopatologie, postgraduál na úspěšně dokončil na Karlově Univerzitě. Pracovní kariéru zahájil ve šlechtitelské stanici SEMPRA, jako hlavní fytopatolog, následně pracoval jako vedoucí laboratoří v JZD Tuřany v Brně a od roku 1991 pracoval na ÚKZÚZ jako fytopatolog.

čtvrtek 12. 9. 2019
 v 10:00, 12:00 a 14:00 hodin

Ing. Ladislav Černý, Ph.D.

Racionální a zisková výživa rostlin

  • Efektivní vápnění
  • Důležitost mikro a makro prvků v rostlině
  • Význam kyslíku v půdě
  • Význam aminokyselin (hydroxyprolin, prolin) a růstových hormonů (epin)
Ing. Ladislav Černý, Ph.D.
vystudoval v roce 2002 na ČZU. Od roku 2003–2019 působil jako pedagog rostlinné výroba na ČZU. Nyní vyučuje na Střední Zemědělské škole v Třebíči a zároveň je jednatelem společnosti Agrotechnik Mirovice.